top of page
Skærmbillede 2020-05-30 kl. 15.24.23.png

Vision
At menneskeheden er stoppet med at leve på måder, der dels ødelægger menneskehedens egne fremtidsmuligheder og dels ødelægger mulighederne for andet liv på planeten. Og at menneskeheden anerkender blot at være en del af livets symbiose - ikke det centrum, hvorigennem al eksistens forstås og tilskrives værdi.

Operationelt mål
At alle ikke-essentielle, forurenende industrier øjeblikkeligt stopper deres produktion, indtil de kan fortsætte den på en CO2-neutral måde, så vi kan begynde at nedkøle jorden til det før-industrielle niveau.

Vision og mål: About Us
bottom of page